Narastająca nieustannie konkurencja i niepewność rynkowa stanowi ogromne wyzwanie dla firm chcących liczyć się nie tylko lokalnie, ale również na świecie. Aby móc podejmować właściwe decyzje i zminimalizować ryzyko poniesienia strat, trzeba sięgnąć po kompleksowo przeprowadzone, wnikliwe badania na różnych płaszczyznach biznesowych, dzięki czemu łatwiej jest uzyskać przewagę nad konkurencją oraz zapewnić firmie stałe obroty.
 
 
Badania
Pomagają w gromadzeniu informacji o procesach i zjawiskach zachodzących na rynku, ich tendencji rozwojowych oraz stanie aktualnym. Badania rynku są kluczowe przy pozyskiwaniu wiedzy na temat zachodzących tam mechanizmów takich, jak: popyt, podaż czy cena, ale pokazują również zachowania konsumentów, działania konkurencji i wiele innych czynników, wpływających realnie na sytuację rynkową oraz wymierny wzrost firmy.
 
Nasza specjalizacja:
 
Badania marki
Weryfikujemy stan faktyczny firmy na rynku poprzez pryzmat odbiorców, konkurencji oraz świadomości marki.
Co decyduje o braku rekomendacji firmy znajomym przez konsumenta?
Co wpływa na budowanie świadomości marki?
Jak klienci postrzegają markę?
Jakie są mocne i słabe strony firmy w porównaniu do konkurencji?
Jakie skłonności wykazuje marka?

Badania produktu
Sprawdzamy produkt bądź usługę przed wprowadzeniem na rynek, aby zminimalizować ryzyko poniesienia strat finansowych.
Jak klienci reagują na nowy produkt?
Czy rynek potrzebuje takiej usługi?
Jak zachowuje się cena i popyt w stosunku do konkurencji?
Jakie prognozy sprzedażowe możemy założyć?
Co można zmienić bądź ulepszyć?

Badania cenowe

Służą do określania właściwego progu cenowego na rynku oraz popytu.

Jak ustalić cenę właściwą towaru?
Ile według odbiorców jest wart produkt bądź usługa?
Jak podnieść bądź obniżyć ceny bez większego ryzyka?
Czy cena jest przyczyną braku sprzedaży?

Badania eksploracyjne

Pokazują zachowania, styl życia, wartości oraz potrzeby konsumentów.
Jakimi wartościami kierują się klienci?
Jak stworzyć zapotrzebowanie na usługę?
Jaka jest piramida potrzeb klientów?
Jak zbudować wartość produktu dla konsumenta?

Badania reklamy

Pozwalają określić preferencje marketingowe klientów oraz generowane zasięgi reklamowe.

Jakie treści przyciągają odbiorców?
Jaki zasięg ma kampania marketingowa?
Jak za pomocą reklamy zbudować świadomość marki?
Jak stworzyć efektywną strategię marketingową? 

 

Badania segmentacyjne

Za ich pomocą określamy profil odbiorców produktu/usługi oraz dzielimy ich na segmenty.

Jaki typ klientów jest głównym odbiorcą naszych usług?
Jakie oczekiwania ma dana grupa klientów?
Jak skutecznie dotrzeć do preferowanej grupy odbiorców?
Jak określić profil potencjalnego odbiorcy produktu?

 

*Cennik, zakres usługi, czas jej trwania oraz sposób działania ustalamy w oparciu o indywidualne potrzeby każdego klienta. Pragniemy również przypomnieć, że konsultacja jest zawsze darmowa.